الْعَرَبيّة

Upcoming events

Datum (Start der Veranstaltung) Titel Ort
24.10.2019 16.00 Uhr Südcafé Mensa des Evang. Schulzentrum
29.10.2019 16.00 Uhr Südcafé mit der KEL Mensa des Evang. Schulzentrums
31.10.2019 16.00 Uhr Südcafé Mensa des Evang. Schulzentrum
05.11.2019 16:00 Südcafé - Mit Beratung Arbeit und Leben Mensa des Evang. Schulzentrum
07.11.2019 16.00 Uhr Südcafé Mensa des Evang. Schulzentrum
12.11.2019 16.00 Uhr Südcafé Mensa des Evang. Schulzentrum
14.11.2019 16.00 Uhr Südcafé Mensa des Evang. Schulzentrum